Horse dancing

Title: Horse dancing | Vallëzimi i kuajve
Artist: Lec Shkreli
Date: 1980
Dimensions: 40 x 48.5 cm
Medium: Oil on fabric glued on fiber | Vaj në pëlhurë ngjitur mbi fajazit
Collection: Promenade Gallery

SKU: AGAKT101.5 Categories: ,