Monthly Archives: May 2022

“Art creates the image of a nation”, interview with Artan Shabani, Director of National Art Gallery

Author: Fioralba Duma, Posted originally for Albania News, November 18, 2013 Artan Shabani, one of [...]

“Arti krijon imazhin e një kombi”, Intervista me Drejtorin e Galerisë Kombëtare të Arteve

Autori: Fioralba Duma, Publikimi origjinal per Albania News, November 18, 2013 Artan Shabani, një ndër [...]